ΒΙΒΛΙΟ : ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1974 ΚΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ THE NEW YORK TIMES

ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1974 ΚΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ THE NEW YORK TIMES
Εκδόσεις : INTERCOLLEGE     ΛΕΥΚΩΣΙΑ  1995


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια