ΒΙΒΛΙΟ : ΛΟΥΚΗ Γ. ΛΟΥΚΑΙΔΗ ΑΙ ΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

ΛΟΥΚΗ Γ. ΛΟΥΚΑΙΔΗ  ΑΙ ΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974
Εκδόσεις : ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ   ΑΘΗΝΑ  1975


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια