ΒΙΒΛΙΟ : Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους "Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ"

 Ανδρέας  Κλ. Σοφοκλέους  "Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ"

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Με την ευκαιρία των ογδόντα χρόνων της εθνικής τραγωδίας (1922-2002)

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ : Ινστιτούτο Μ.Μ.Ε Intercollege, Γραφείο Τύπου Ελληνικής Πρεσβείας, Κυπριακή Εταιρεία, Ιστορικών Σπουδών

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  2002

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια