ΒΙΒΛΙΟ : ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ) ΚΥΠΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΙΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β.  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΥΠΡΟΣ

Αποφάσεις, Διαμαρτυρίαι και ενέργειαι του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προς απαλλαγήν του Κυπριακού Λαού εκ της καταδυναστεύσεως

ΑΘΗΝΑΙ  1954


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια