Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου - Βασίλης Μιχαηλίδης

Σχόλια