ΒΙΒΛΙΟ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 1901 - 1931

ΚΥΠΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)  Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 1901 - 1931

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΙΔΙΩΤΙΚΗ    ΛΕΥΚΩΣΙΑ  2009


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια